Văn hóa là yếu tố cực sống còn trong việc phát triển bền vững, lâu dài của AOTA. AOTA quyết tâm xây dựng một nền văn hóa mới.

A. Văn hóa AOTA là văn hóa tôn trọng RESPECT

vanhoa

B. Văn hóa lãnh đạo và ứng xử

 1. Recognization: Mọi nhân viên cảm thấy sự trân trọng của công ty với việc mình đã làm
 2. Empowerment: Mọi nhân viên được công ty tạo mọi điều kiện, đào tạo để hoàn thành công việc
 3. Supportive feedback: Mọi người trong công ty được đóng góp ý kiến tích cực, xây dựng
 4. Partnering: Hợp tác là sức mạnh
 5. Expectation: Lãnh đạo và quản lý phải đảm bảo nhân viên hiểu được yêu cầu, kỳ vọng của công việc, tiêu chí đánh giá công việc.
 6. Consideration: Lãnh đạo quan tâm tới ý kiến, tâm tư tình cảm của nhân viên. Chúng ta là đồng đội và là những người bạn, những người thân trong gia đình
 7. Trust: Lãnh đạo có niềm tin vào đội ngủ của mình. Tin rằng họ đủ kỹ năng và trình độ để hoàn thành công việc. Nhân viên tin tưởng vào lãnh đạo, lãnh đạo giữ lời hứa, cam kết của mình.

C. Chúng ta làm việc vì

 1. Vì khách hàng
 2. Vì chính mình
 3. Vì AOTA

D. Mười Nguyên tắc ứng xử của nhân viên AOTA

 1. Chỉ bàn khi họp, tuân thủ mệnh lệnh và thực thi hiệu quả
 2. Khách hàng là bạn, là người nuôi sống mình, nuôi sống công ty và được ưu tiên hàng đầu
 3. Văn hóa đọc sách và nuôi dưỡng đam mê
 4. Minh bạch, tự giác, tự chịu trách nhiệm đối với công việc
 5. AOTA là công ty tồn tại dựa trên sự sáng tạo, khoa học công nghệ và văn hóa phục vụ
 6. Cá nhân giỏi sẽ tạo sự khác biệt cho công ty
 7. Tuyệt dối tôn trọng văn hóa, giá trị của công ty
 8. Luôn sát cánh và động viên
 9. Hỏi 5 lần why (tại sao), what if? và how trước khi hành động.
 10. Trọng dụng và đề bạt

E. 5 TRIẾT LÝ HÀNH ĐỘNG CẢU CÁN BỘ NHÂN VIÊN AOTA

 1. Không nói lý do – chỉ nói kết quả
 2. Trước khi làm tốt – Hãy làm đúng
 3. Không tranh cải – chỉ nói giải pháp
 4. Không chứng tỏ cá nhân – chỉ nên cống hiến
 5. Không vụ lợi – Hãy hưởng theo năng lực của mình