Phân tích GC-MS

GC-MS là phương pháp phân tích sắc ký khí khối phổ.  Theo phương pháp này, các mẫu tinh dầu sẽ được đun nóng bay hơi và đưa qua thiết bị phân tích sắc ký. Dựa vào các bước sóng hấp thu mà chúng ta xác định được chất nào và có % bao nhiêu. (Xem hình 1)

Image result for GC-MS

Hình 1: Thiết bị phân tích sắc ký khí khối phổ

Ví dụ về phân tích sắc ký khí khối phổ mẫu tinh dầu bưởi

Quy trình

Thông tin:
Ion source temperature: 200 oC
Injection temperature: 250 oC
Injection mode: Split
Interface temp: 280 oC
Flow control mode: linear velocity
Pressure: 99.4 kPa
Total flow: 40.2 mL/min
Column flow: 1.77 mL/min
Linear velocity: 48 cm/sec
Purge flow: 3 mL/min
Split ratio: 20
Column: ZB-5 (30m x 0.25 mm x 0.25 um).
Emission current: 60 μA
Scan range: m/z = 16 – 480
Event time: 0.2s
Scan speed: 2500
Ionization mode: EI, ionization voltage 70 V
Temperature program: Giữ ở 40 oC trong 4 min, gia nhiệt 2 oC/min lên 50oC, giữ ở 50 oC trong 3 min, gia nhiệt 2 oC/min lên 60 oC, giữ ở 60 oC trong 6 min,gia nhiệt 2 oC/min lên 70 oC, giữ ở 70 oC trong 3 min, gia nhiệt 10 oC/min lên 180 oC, giữ ở 180 oC trong 2 min, gia nhiệt 10 oC/min lên 280 oC, giữ ở 280 oC trong 6 min, gia nhiệt 10oC/min lên 280oC và giữ ở 280oC trong 5min.
– Mẫu được chuẩn bị bằng cách: hòa tan 50 uL mẫu trong 2 mL dung môi, sau khi làm khan bằng Na2SO4 thì lấy 50 uL dung dịch vừa pha hòa tan vào 2 mL dung môi, dung dịch cuối này được đem đi phân tích GCMS.
Kết quả
Buoi GCMS
Bàn luận:
Dựa vào kết quả chúng ta thấy hàm lượng cấu tử chính D-Limonene rất cao. Tất cả các mẫu phân tích chúng tôi đều cho thấy hàm lượng này >80%. Từ bản phân tích này, chúng tôi sẽ biết được chất lượng của tinh dầu và hiệu quả tới đâu. Chúng tôi sẽ so sánh các bảng phân tích này với các tiêu chuẩn tinh dầu của Hoa Kỳ (FDA).

 

Tin liên quan

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked