Công nghệ chưng tách phân đoạn

1. Chưng tách phân đoạn là gì?

Chưng cất là quá trình phân tách các hợp chất dựa trên nhiệt độ sôi. Chưng tách phân đoạn là phương pháp chưng cất dùng cho rất nhiều cấu tử (chất) như dầu mỏ và tinh dầu. (Xem hình 1). Với phương pháp này, chúng ta có thể tách từng cấu (chất) riêng biệt, hoặc lấy một nhóm chất dựa theo nhiệt độ sôi tương đồng nhau. Phương pháp này còn được dùng để tinh chế các hợp chất trong dược phẩm.

 

Image result for fractional distillation essential

Hình 1. Công nghệ chưng tách phân đoạn

1. Tinh dầu aotanica là an toàn.

Tinh dầu aotanica được kiểm soát chất lượng chặt chẽ qua 4 vòng kiểm soát chất lượng: (1) kiểm soát nguyên liệu tốt; (2) Công nghệ chưng cất hiện đại; (3) quy trình chặt chẽ với đội ngũ kỹ thuật cao; (4) phân tích sắc ký khí GC-MS cho từng lô sản phẩm.

Trong 4 giai đoạn trên thì giai đoạn chưng cất đóng vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng sản phẩm. Chưng cất phân đoạn giúp AOTA loại bỏ tất cả các tạp chất, các chất độc hại ra khỏi sản phẩm. Ví dụ, nếu có lẫn các tạp chất như dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nguyên liệu, thì những chất này sẽ được loại ra do có nhiệt độ sôi cao hơn nhiều so với tinh dầu.

Đây là công nghệ phức tạp và tiên tiến trong lĩnh vực chưng cất và tinh chế sản phẩm. Với phương pháp này, chúng tôi hoàn toàn tự tin về chất lượng sản phẩm.

Tin liên quan

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked